Tussen Veessen Vorchten en Marle

Op Gelijke Afstand op de IJsselbiënnale

Stacks Image 155
Op 27 juni tussen 13:00 en 17:00 is het mogelijk om op gelijke afstand van elkaar te staan ter gelegenheid van de opening van de expositie in het Emerpark.
Stacks Image 159

• Over de IJssel (een overdenking)


Het ontstaan van de IJssel als spiegel voor de huidige tijd

Het verhaal over het ontstaan van de huidige IJssel speelt al een tijdje door mijn hoofd. Zo’n 1500 jaar geleden brak de rivier door naar het Noorden. Hoe het precies gegaan is is nog niet helemaal duidelijk, voor mij blijft het daardoor extra fascinerend; een rivier die zijn stroomrichting omkeert! Zou het na één uitzonderlijk hoogwater gebeurd zijn? Of over een periode van een aantal decennia?

Het beeld wat overblijft is een rivier die heel hoog staat, stil lijkt te staan en op een bepaald moment een andere route vindt en de andere kant op gaat stromen.

Vorig jaar kwam alles in in Nederland en heel veel andere plekken in de wereld bijna tot stilstand, als we eerlijk zijn weten we ook wel dat het echt anders moet. Heel even dacht ik dat er ook echt iets veranderd was. Dat er echt iets de andere kant op ging bewegen. Een jaar later lijkt alles weer langzaam op gang te komen, het voelt alsof het nog sneller zal gaan. Ik dreef met met de stroom op de drukke IJssel en dacht we gaan nu nog harder de verkeerde kant op. Wellicht dat bij het volgende nog iets hogere hoogwater echt iets veranderd….

• Omkerende rivier

Bij het onderzoek naar de plekken voor de oude ijsselloop tussen Veessen en Marle stuitte ik op een theorie over het ontstaan van de IJssel. Het ging er met name om dat op een bepaald moment de IJssel daar bij de Rijndelta kwam. (dat was te zien door sporen uit Zwitserland) Tot die tijd stroomde er een regenrivier vanuit Duitsland naar de Zuiderzee (als je dat al zo mocht noemen) en bij Zutphen stroomde de toenmalige Berkel richting Arnhem. Wat het mij daar het meest aan aanspreekt is dat de rivier toen dus eigenlijk de andere kant op stroomde! Met de IJsselbienale van 2021 onderzoek ik de plek waar de huidige Berkel de IJssel in komt, ooit kon je je dus vanaf daar bij wijze van spreken richting Rotterdam laten afdrijven.

Stacks Image 108

• Op Gelijke Afstand over de IJssel

Stacks Image 51
In 2020 ben ik met het project Op Gelijke Afstand gestart. De versie die ik voor het VN gebouw in New York bedacht had bleek als bovenaanzicht het logo van de IJsselbiënale te zijn. (work in progress)