Tussen Veessen Vorchten en Marle

Stacks Image 227
De Oude IJsselloop doet mee aan de IJsselbiënnale. Speciaal daarvoor is er bij Zutphen een extra plek aan de reeks zichtpunten toegevoegd over het ontstaan van de huidige IJssel.
In het kader van het kunstproject verbeelding Oude IJsselloop zijn twee kunstprojecten gerealiseerd :
Sannah Belzer heeft drie VELDKABINETTEN in de boomgaard aan de Kerkweg geplaatst. Deze nodigen uit om het landschap, haar historie en geheimen te ontdekken. U kunt de sleutel ophalen om zelf op onderzoek uit te gaan.
Beeldend kunstenaar Jeroen Hoogstraten heeft een zestal ZICHTPUNTEN in het gebied tussen Veessen, Vorchten en Marle neergezet. Deze Zichtpunten staan steeds in of net naast het gebied waar tussen circa 750 en 1300 na Chr. de IJssel stroomde. Daar is in het landschap eigenlijk weinig van terug te zien. Alleen via het onderzoek naar de zandbanen is duidelijk geworden waar de rivier toen liep. Boven elk zichtpunt is een panoramafoto gemaakt, hierin is aangegeven waar vroeger de IJssel liep. Deze foto's zijn via deze site of met de QR code die er op het object staat te bekijken.

U kunt zelf ook foto's plaatsen van dingen die u opvallen op de plekken, zo staan er bij plek 1 ook foto's van de keer dat het hoge water voor het eerst tegen de kleppen van de hoogwatergeul stond , begin 2018. Bij plek 3 staan er bijvoorbeeld ook foto's van opgravingen die daar gedaan werden een paar jaar geleden.
Bij plek 2 staan er recente luchtfoto's waarop te zien is dat door de droogte in 2018 de loop zichtbaar werd. Maar er zijn ook mooie zonsondergangen of toevallige voorbijgangers te zien.

Zichtpunten

Jeroen Hoogstraten

Veldkabinetten

Sannah Belzer

Stacks Image 168